APILO EVALUATIE

Afdrukken

WAT

Met Apilo evaluatie kunnen de leerlingen geëvalueerd worden. De gegevens komen uit de leerlingenadministratie. De fiches kunnen rechtstreeks gemaild worden naar de leerlingen.
Online evaluatiesysteem DKO


Euh, hallo, wij zoeken een handig systeem om onze leerkrachten hun leerlingen te laten evalueren.
Ah, dat is goed. Ik heb een systeem dat webgebaseerd is. Dwz dat iedereen met een internetaansluiting zijn leerlingen kan evalueren. Het concept is zo dat iedereen zonder grote computerkennis met het systeem kan werken.

We staan er wel op dat de leerkrachten een overzicht hebben van wat hun leerlingen doen in andere vakken.
Dit is geen probleem. Via een knop "eigen leerlingen in al zijn vakken" zie je wat ze uitspoken in de andere cursussen.

Hoe verloopt een evaluatie?
Van een bepaalde datum tot een bepaalde datum staan de evaluaties open.
De leerkrachten loggen in met een paswoord (zijn ze het paswoord kwijt, dan kunnen ze het paswoord met een mailreminder opvragen)
Interims kunnen een eigen login krijgen zodat de privacy van de leerkracht niet in het gedrang komt door paswoorden door te geven.
De leerkracht ziet al zijn leerlingen (kan ook filteren per klas, of sorteren op klasmoment)
-klikt op bewerk fiche
-vult de fiche in (of zet op evalueer neen)
-klikt op verwerk fiche en krijgt een schermvoorbeeld van de ingegeven evaluatie
-keert dat terug naar de lijst.
De leerling stond rood (te evalueren) en is nu wit geworden (geëvalueerd) of zwart (niet te evalueren).
In de lijst staat ook zijn gekregen punt.
(Bij een te kiezen evaluatieronde kunnen er 2 punten verschijnen bv DW en totaal)
Na de deadline voor ingaven drukt het secretariaat alle fiches af.
Standaard staan de fiches alfabetisch per leerling met het hoofdvak eerst (bv AMV geeft de fiches mee).
Het kan ook op leerkracht gefilterd worden bv leerkracht per vestigingsplaats.
Na de deadline kan enkel het secretariaat de punten eventueel nog wijzigen. De leerkrachten blijven wel de punten zien.
Het secretariaat kan dan losse fiches afdrukken of een klas, of een leerkracht...
Er is de mogelijkheid om 2 evaluaties samen af te drukken (bv evaluatie 2 AMV en evaluatie3 AMV). Dit is bijvoorbeeld handig als evaluatie 2 een dagelijks werk-evaluatie is en 3 een rapport. Dan moet het secretariaat de 2 evaluaties niet manueel bij elkaar steken…

Hoe verloopt de evaluatie?
1. Er worden fiches gemaakt.

Er is een algemene koptekst met bv naam van de leerling, vak, afdeling etc.
Er is een mogelijkheid voor een drop down (bv titels van modules die gekozen zijn).
Deze fiches bestaan uit (max. 30) evaluatiepunten. Dit zijn zaken die beoordeeld worden met goed / zeer goed etc.
Er is een mogelijkheid om "niet van toepassing” te selecteren. Dit evaluatiepunt wordt dan niet afgedrukt.
Deze evaluatiepunten worden gegroepeerd in blokken. (1 evaluatiepunt kan ook een blok zijn)
Per blok kan er een opmerking gegeven worden.
Dan is er een mogelijkheid om eventueel tot 10 cijferpunten in te geven
Dan is er een algemene opmerking.
En onderaan komt nog een voettekst bv met handtekening of schaal van de evaluatiepunten.

Per fiche kan de keuzelijst voor de selectie (goed / zeer goed) ook veranderd worden (bv ontplooid, in ontplooiing etc.)

In evaluatie 2 en verder kan er een archief (bv vorige evaluatie) getoond worden. Zo weet de leerkracht wat er geëvalueerd was de keer ervoor.

Punten uit (een) vorige evaluatie(s) kunnen meegenomen worden in de berekeningen.
De school bepaald tot hoeveel cijfers na de comma ze punten willen geven. bv 1cijfer na de komma zijnde 0 of 5
Berekenen van totalen gebeurt automatisch.

Fiches zonder punten kunnen ook

Emoticons bij de evaluaties zetten kan ook.

Er is ook de mogelijkheid om "in een andere fiche te kruipen" bv de leerkracht samenzang vult de punten samenzang in op de fiche van AMV.

(In de update:
Titels van modules kunnen in de omschrijving van de punten.
Punten ingeven, maar niet afdrukken op de fiche.
De selectie van de evaluatiepunten bepalen een totaalpunt.
Eventueel: het totaal wordt automatisch een evaluatiepunt. bv 80+ wordt goed, 90+ wordt zeer goed.
De punten worden ingelezen in de leerlingenadministratiesoftware.)

2. Fiches worden gekoppeld aan leerlingen/vakken
Alle leerlingen AMV krijgen fiche 3, maar die in het eindjaar fiche 4.
Alle leerlingen AMC bij dhr x krijgen fiche 3, maar bij juf y fiche 6.

3. Hoeveel evaluaties?
Het systeem kan nu 3 evaluatieperiodes doen. Dwz er zit in de code voor 3 evaluaties de mogelijkheid om uit archief te halen. Dit is snel aangepast voor 4 of 5 of meer evaluatieperiodes.
Zonder archief werkt het gewoon met nummers, dus evaluatie 100 zou geen probleem mogen zijn.Laatst aangepast op zaterdag 24 september 2011 21:27