APILO STATS

WAT

Met Apilo stats bieden we de mogelijkheid om de nieuw ingeschreven leerlingen te vergelijken met de leerlingen van vorig schooljaar.

Doel is om via e-mail de nog niet heringeschreven leerlingen een extra digitale inschrijvingsbrochure / flyer te bezorgen.