APILO lk-ll communicatie

Afdrukken

Via deze module kunnen leerkrachten leerlingen mailen.

Alle berichten worden gearchiveerd (vb klasagenda) en is te doorzoeken

Er kunnen ook links mee gestuurd worden.

DROPBOX

in de webinterface van dropbox zet je de file in de public folder en klik je rechts op de file en doe je copy public link, deze plak je dan in APILO

GOOGLE DOCS

je klikt op share, in de lijn prive klik je op wijzigen en doe je "iedereen met link". Deze link plak je dan weer in APILO

LIVE MESH / SKYDRIVE

op je file klik je op delen, en daar via link. Deze link plak je dan ook in APILO