APILO ZORGLEERKRACHT

WAT

Met Apilo zorgleerkracht geven we de zorgleerkracht een digitaal instrument om zijn leerlingen te bespreken. Dit kan (indien gewenst) ook door de betrokken leerkrachten geraadpleegd worden.