APILO LEERLINGVOLGSYSTEEM

WAT

Met Apilo leerlingvolgsysteem bespreekt enerzijds de leerkracht de leerling, anderzijds kan de pedagogisch coördinator via verschillende filters deze leerlingen opvolgen.


Het visuele probleem om snel te kijken wie wat schreef losten we op door de leerkracht met een zwarte 'balpen' te laten schrijven, terwijl de pedagogische coördinator een 'oranje' balpen kreeg.


Tevens bestaat er de mogelijkheid om ook de commentaren die andere leerkrachten voor andere vakken van een leerling schreven snel te bekijken.


Daar waar men in het verleden telkens vertrekt van een BO of ASO-TSO-BSO structuur is dit programma vanuit de DKO structuur voor het DKO geschreven.